Jordi Casanovas, The Register of Works of Art, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie o akcesji obiektów do zbiorów muzealnych, czyli esencji naszej pracy w początkowej fazie życia muzealium.