Porady od zaprzyjaźnionego konserwatora

W celu urozmaicenia publikacji na blogu, rozpoczynamy dodatkowo mini cykl związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską i konserwatorską w muzeach. Naszym celem jest zwrócenie Państwa uwagi na pomocne i ciekawe linki do artykułów, filmików, instruktaży i bogatego materiału fotograficznego w zakresie obchodzenia się z obiektami muzealnymi w codziennej pracy inwentaryzatora.

Umowa przechowania (depozytowa) – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo. Umowa użyczenia cel: depozyt to umowa zawierana z instytucjami muzealnymi lub instytucjami kultury, które zarządzane są zgodnie z ustawami obowiązującymi muzea i wynikającymi z nich rozporządzeniami. Jest to umowa […]

Zastosowanie w praktyce kodów kreskowych do inwentaryzacji Zbiorów – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Bogusława Klat – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zastosowanie w praktyce kodów kreskowych do inwentaryzacji Zbiorów, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 874 KB)

Zastosowanie w praktyce kodów QR do znakowania i inwentaryzowania muzealiów – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Teresa Dudek-Bujarek – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Zastosowanie w praktyce kodów QR do znakowania i inwentaryzowania muzealiów, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 20 KB)

Sposoby znakowania muzealiów – przegląd i ocena ich wpływu na obiekty – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Anna Kłosowska – konserwator, Muzeum Narodowe w Krakowie, Sposoby znakowania muzealiów – przegląd i ocena ich wpływu na obiekty, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 2,14 MB)

Narzędzia komunikacji – forum, strona, publikacje – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Łukasz Stawski – NIMOZ, Narzędzia komunikacji – forum, strona, publikacje, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 437 KB) – prezentacja podstawowych kanałów komunikacji z muzealnikami.

Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Monika Jędralska – NIMOZ, Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,42 MB) – omówienie propozycji szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianej dokumentacji muzealiów.

Wdrażanie standardu Spectrum – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Alicja de Rosset - NIMOZ, Wdrażanie standardu Spectrum, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,29 MB) – prezentacja dotychczasowych prac nad standardem zarządzania zbiorami SPECTRUM w wersji 4.0 opracowanym przez Collections Trust.

Rola i zadania działu digitalizacji – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Katarzyna Zielonka – NIMOZ, Rola i zadania działu digitalizacji, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 2,25 MB) – przedstawienie głównych obszarów, które są przedmiotem zainteresowania i prac Działu Digitalizacji NIMOZ.

Wnioski pokontrolne w muzeum – prezentacja na konferencji 7 kwietnia 2017 r.

Monika Raczyńska-Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wnioski pokontrolne w muzeum, materiały pokonferencyjne z 7 kwietnia 2017 r. (PDF, 44,4 KB)