Informacja o funkcjonowaniu immunitetu o nienaruszalności i gwarancji rządowych – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Olgierd Jakubowski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Informacja o funkcjonowaniu immunitetu o nienaruszalności i gwarancji rządowych (opinia o zakresie bezpieczeństwa), materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,22 MB)

Broń palna w muzeum. Przechowywanie i eksponowanie – artykuł

Artykuł dr Kingi Raińskiej dotyczy przechowywania i eksponowania broni palnej w muzeach. Tekst artykułu został zreferowany podczas drugiego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych, który odbył się 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Zachęcamy do zamieszczania komentarzy pod postem i dzielenia się Państwa doświadczeniami.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych – artykuł

Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych. Zgodnie z zamysłem autorki tekst ma się stać punktem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.

Czy warto promować Muzeum w Wikipedii?

Tym razem podejmujemy nieco inny, choć bliski każdej instytucji kultury, temat. Przedstawiamy krótką informację o nowych możliwościach zaistnienia polskich zbiorów w Internecie, pozwalających na dotarcie z nimi do masowego odbiorcy.

Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym – artykuł

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy prezentację krótkich artykułów poruszających tematy dotyczące codziennej pracy inwentaryzatorów, wiążące się z obowiązkowymi działaniami, które nakłada na muzea Ustawa o muzeach i wynikające z niej rozporządzenia.

CIDOC 2016 – W dokumentacji kluczowi są ludzie – tłumaczenie artykułu

Trek: The Next Generation. Artykuł Angeli Kipp jest relacją z tegorocznej konferencji CIDOC w Mediolanie i jej spojrzeniem na to co ważne w naszej pracy CIDOC 2016 – Documentation is About People by Angela Kipp. Warto zwrócić uwagę na wspomniany przez nią projekt „Encyklopedii”.

Rola inwentaryzatora muzealnego w procesie wypożyczania zbiorów – tłumaczenie artykułu

Jako pierwsze tłumaczenie artykułu zamieszczonego na międzynarodowym blogu dla inwentaryzatorów Registrar Trek: The Next Generation prezentujemy tekst naszego brytyjskiego kolegi inwentaryzatora Dereka R. Swallow, który w dowcipny sposób naszkicował sylwetkę inwentaryzatora jako pracownika wielofunkcyjnego The Museum Registrar as Loans... by Derek R. Swallow. Myślę, że wielu z nas odnajduje się w tym „portrecie".