Zgodnie z zapowiedzią w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków PSIM wraz z towarzyszącą konferencją. Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, a frekwencja zjazdu okazała się prawdziwie imponująca, pierwszego dnia uczestniczyło w nim w ok. 70 osób, drugiego - 40.

Zjazd okazał się dla części inwentaryzatorów impulsem do przystąpienia do Stowarzyszenia. Ogólna liczba członków PSIM to obecnie 68 osób. W trakcie zjazdu nadano członkostwo honorowe Krystynie Łubieńskiej. Mamy także pierwszego członka wspierającego – Lidię Kamińską z Inventarium, która będzie nas wspierać swoją bogatą wiedzą inwentaryzatorską.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za aktywny udział i dzielenie się na forum swoim doświadczeniem oraz wymianę cennych uwag i wszelkie eksperckie rady. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów za pomoc finansową i merytoryczną w organizacji spotkania.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapisywania się do PSIM!