W ramach ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów na 2017 r. po raz pierwszy znalazł się program: Badanie polskich strat wojennych. Program skierowany jest do państwowych i samorządowych instytucji kultury, w tym muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz bibliotek posiadających zbiory artystyczne.

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji kultury w kwestii badań odnośnie strat poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych w wyniku II wojny światowej oraz wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych, w tym wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez muzea i instytucje kultury.

Program ma również posłużyć do weryfikacji aktualnych zasobów muzeów pod kątem posiadania ewentualnych strat wojennych innych instytucji/podmiotów z kraju lub z zagranicy, a także do skompletowania rozproszonej dotąd dokumentacji koniecznej do badań historii kolekcji.

Budżet programu wynosi 1.150.000 PLN. Termin naboru upływa 30 listopada 2016 r.
Więcej informacji odnośnie programu znajduje się na stronie MKiDN.