Drogie Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą MobileMS w 2022 roku. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za dotychczasowe lata współpracy i ciekawe pomysły na wspólne działania związane z popularyzowaniem dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych. Dotychczasowe wystąpienia przedstawicieli MobileMS na naszych konferencjach i szkoleniach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Były to m. in.: wystąpienie pana Kamila Zarębskiego Udostępnianie zasobów archeologicznych na mapie w katalogu online na szkoleniu pt. Zarządzanie zbiorami archeologicznymi oraz udział Panów Łukasza Ściebiora i Kamila Zarębskiego w panelu dyskusyjnym Wyzwania wdrożenia systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami w ramach konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM pt. Pomiędzy materialnym a wirtualnym – ewidencja i cyfryzacja zbiorów muzeum.

Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy MobileMS podczas wydarzeń organizowanych czy współorganizowanych przez PSIM, zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi (PDF, 7 MB) oraz do kontaktu z przedstawicielem Partnera.

MobileMS sp. z o.o. istnieje na rynku IT od 12 lat. Ma na swoim koncie ponad 100 zrealizowanych z sukcesem projektów. W 2019 r. firma stworzyła od zera system służący do zarządzania zbiorami i opracowywania obiektów muzealnych MUZA, który wspiera pracę inwentaryzatorów w strategicznych obszarach. System został opracowany we współpracy z muzeami i jest narzędziem stale rozbudowywanym i rozwijanym o nowe funkcjonalności i rozwiązania. Przy budowie i utrzymaniu systemu pracuje codziennie kilkuosobowy zespół ekspertów. MobileMS to również twórca katalogów prezentujących zbiory online zarówno dużych instytucji (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie), jak i tych pomniejszych.

Doświadczenie to potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. Firma składa się z zespołu specjalistów z wielu dziedzin. Oferuje klientom kompleksową opiekę i wsparcie przy realizacji projektów – od doradztwa na etapie koncepcyjnym, przez projektowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych i webowych, aż po strategię i kampanię promocyjną.

Szczegółowe informacje o ofercie firmy MobileMS sp. z o.o. znaleźć można na stronie internetowej www.mobilems.pl.

Kontakt do przedstawiciela firmy MobileMS sp. z o.o.:

Łukasz Ściebior
Prokurent Samoistny
tel.: +48 882 143 449
e-mail: kontakt@mobilems.pl