Drogie Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz firma MobileMS podjęły decyzję o kontynuacji współpracy w 2023 roku. Jak co roku składamy serdeczne podziękowania Partnerowi za dotychczasową współpracę, jak również za ciekawe pomysły na wspólne działania związane z popularyzowanie dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych. Przedstawiciele firmy MobileMS, Pan Łukasz Ściebior i Pan Kamil Zarębski, od lat aktywnie uczestniczą w naszych konferencjach i szkoleniach, wspierając nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Na bieżąco udzielają również wsparcia w naszej pracy, rozwiązując problemy i wprowadzając innowacje w zakresie użytkowania programu bazodanowego MUZA, wykorzystywanego przez wielu Członków PSIM. Ich wystąpienia konferencyjne cieszą się dużym zainteresowaniem, czego mieliśmy możliwość doświadczyć również podczas tegorocznej konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków, zatytułowanej Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych. Jako prelegenci panelu Bezpieczeństwo cyfrowe omówili zagrożenia w sieci oraz zaprezentowali katalog zabezpieczeń danych cyfrowych, jakie oferuje program MUZA.

Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy MobileMS podczas wydarzeń organizowanych czy współorganizowanych przez PSIM, zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi (PDF, 7 MB) oraz do kontaktu z przedstawicielem Partnera.

MobileMS sp. z o.o. istnieje na rynku IT od 13 lat. Ma na swoim koncie ponad 100 zrealizowanych z sukcesem projektów. W 2019 r. firma stworzyła od zera system służący do zarządzania zbiorami i opracowywania obiektów muzealnych MUZA, który wspiera pracę inwentaryzatorów w strategicznych obszarach. System został opracowany we współpracy z muzeami i jest narzędziem stale rozbudowywanym i rozwijanym o nowe funkcjonalności i rozwiązania w zależności od potrzeb nowych i starszych klientów. Do instytucji korzystających w codziennej pracy należą: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie (w trakcie wdrożenia), Muzeum Śląskie w Katowicach, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Sztuki w Łodzi, Uniwersytet Jagielloński oraz wiele innych instytucji. Przy budowie i utrzymaniu systemu pracuje codziennie kilkuosobowy zespół ekspertów. MobileMS to również twórca nowoczesnych katalogów prezentujących zbiory online, takich jak Wirtualne Muzea Małopolski (muzea.malopolska.pl), Cyfrowe Narodowe (cyfrowe.mnw.art.pl), czy Zbiory MNK (zbiory.mnk.pl).

Doświadczenie to potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. Firma składa się z zespołu specjalistów z wielu dziedzin. Oferuje klientom kompleksową opiekę i wsparcie przy realizacji projektów – od doradztwa na etapie koncepcyjnym, przez projektowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych i webowych, aż po strategię i kampanię promocyjną.

Szczegółowe informacje o ofercie firmy MobileMS sp. z o.o. znaleźć można na stronie internetowej www.mobilems.pl.

Kontakt do przedstawiciela firmy MobileMS sp. z o.o.: Łukasz Ściebior
Prokurent Samoistny
tel.: +48 882 143 449
e-mail: kontakt@mobilems.pl