Szanowne Koleżanki i Koledzy Inwentaryzatorzy,


w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, w związku z trwającą od kilku dni wojną, pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec przemocy, którą dotknięci zostali nasi sąsiedzi. W tym niezwykle trudnym i tragicznym czasie solidaryzujemy się z obywatelkami i obywatelami oraz wszystkimi mieszkańcami Ukrainy ogarniętej grozą i tragedią prowadzonej na pełną skalę wojny.

Mamy nadzieję na szybkie zaprzestanie wszelkich działań zbrojnych i wstrzymanie rozlewu krwi oraz ocalenie przed zniszczeniem zagrożonego dziedzictwa kulturowego tego kraju.

Nie ma zgody na wojnę!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych