Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych i Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe, udzielone PSIM w ramach długofalowej współpracy.

Wspólnie uznaliśmy za pożyteczne i celowe podejmowanie współpracy w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych i naukowych, ukierunkowanych na jakościowy rozwój każdej z instytucji, widząc w tym możliwości integracji środowiska muzealników, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, nawiązywanie partnerstw, a przede wszystkim poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań służących rozwojowi instytucji kultury.

Partnerzy deklarują gotowość współpracy w formułowaniu i wdrażaniu standardów oraz dobrych praktyk w zarządzaniu zbiorami muzealnymi, zgodnie z programowymi założeniami, poprzez wspólną organizację i realizację przedsięwzięć z tego zakresu oraz promocję i upowszechnianie ich rezultatów.

Wspólne przedsięwzięcia będą dotyczyć współpracy programowej i będą polegać m.in. na:

  • opracowaniu i wydaniu publikacji Dobre praktyki z zakresu nabywania, ewidencjonowania i profilaktyki konserwatorskiej sztuki współczesnej,
  • opracowaniu i wydaniu publikacji Dobre praktyki w zakresie wycen i kontroli muzealiów w kontekście prowadzenia rachunkowości w muzeach,
  • opracowanie i wydanie wzorów dokumentów do zarządzania zbiorami zgodnie ze standardem SPECTRUM,
  • współorganizacji wydarzeń merytorycznych.

Wszystkie działania są pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz popularyzowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych. Życzymy sobie i Partnerowi powodzenia w realizacji zadań.

W imieniu Partnera zapraszamy również na organizowane przez NIMOZ seminarium SPECTRUM – 4.0 i co dalej?, które odbędzie się 5 marca br. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor. Będzie ono poświęcone tematyce wdrażania SPECTRUM 4.0 w polskich muzeach i pracy nad tłumaczeniem nowej wersji – SPECTRUM 5.0. Seminarium skierowane jest do osób, które zostały przeszkolone w pracy opartej na standardzie i działają już aktywnie w kierunku wdrożenia go w swoich instytucjach.

Szczegóły poniżej:

https://nimoz.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-seminarium-spectrum.html

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych