Wzory dokumentów

Wniosek do MKiDN o skreślenie muzealium z inwentarza – wzór dokumentu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska Wniosek o skreślenie z inwentarza muzealium: zamiana, sprzedaż, darowizna / błąd w zapisie / zmiana statusu prawnego / zniszczenie wraz z instrukcją jego uzupełnienia. Publikacja powstała jako efekt pracy Pań – naszych członkiń: Natalii Ładyki – wieloletniego głównego inwentaryzatora Zamku […]