W dniu 1 marca 2024 roku w Ośrodku Kultury Morskiej – Oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (NMM) odbyło się seminarium pt.: „Nabywanie, ewidencjonowanie, inwentaryzacja kontrolna, deakcesja zbiorów”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) oraz NMM. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, reprezentujących muzea nie tylko trójmiejskie i pomorskie, ale też instytucje z innych regionów Polski.

Program seminarium obejmował zagadnienia związane ze sprawowaniem opieki nad kolekcją muzealną (zarówno przez inwentaryzatorów jak i osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania zbiorami w ramach innych stanowisk)  – od etapu pozyskiwania zbiorów, poprzez ich dokumentację i dbanie o odpowiednie zabezpieczenie obiektów przed ich przekazaniem   w ręce specjalistów (konserwatorów, opiekunów magazynów itp.). W trakcie szkolenia poruszone zostały też kwestie związane z wymaganą przepisami prawa inwentaryzacją kontrolną zbiorów oraz problematyką skreśleń obiektów z inwentarza muzealiów.

Prelegenci – doświadczeni pracownicy instytucji kultury, zajmujący się opracowywaniem                         i ewidencjonowaniem oraz konserwacją zbiorów muzealnych, zaprezentowali ciekawe wystąpienia. Prezes PSIM Julia Pronobis – zastępca Dyrektora Muzeum Pamięć  i Tożsamość w Toruniu wprowadziła w zagadnienia związane z zarządzaniem zbiorami – podstawowe akty prawne, wytyczne i źródła wiedzy, wymagane procedury i regulaminy, warsztat pracy inwentaryzatora. Wiceprezes PSIM Natalia Fyderek - Główny Inwentaryzator Muzeum Fotografii w Krakowie poruszyła kwestie związane z nabywaniem zbiorów - formy i procedury nabycia, wymagane i przydatne dokumenty, problematykę wyceny, praktyczne działania związane z zabezpieczaniem przyjmowanych ofert. Sekretarz PSIM Małgorzata Przybyszewska – kustosz w Dziale Etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz członek Zarządu PSIM  Agnieszka Krzyżanowska - Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Poznaniu przedstawiły zagadnienia dotyczące ewidencjonowania zabytków w muzeach, praktyczne zastosowania przepisów z tym związanych, znakowanie obiektów, ewidencję tradycyjną oraz prowadzoną w formie elektronicznej. Skarbnik PSIM Małgorzata Sułkowska - Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze omówiła inwentaryzację zbiorów – jej rodzaje, sposób przeprowadzenia, dobre praktyki podczas kontroli zbiorów oraz deakcesję zbiorów. Pracownicy Działu Konserwacji Muzealiów NMM – Kierownik Działu Irena Rodzik, dr Katarzyna Schaefer-Rychel oraz Eugeniusz Panto zaprezentowali temat prewencji konserwatorskiej - podstawowe zasady obchodzenia się z obiektami muzealnymi, ocenę stanu zachowania, techniki znakowania, bezpieczne przechowywanie, w tym także postępowanie z obiektami wielkogabarytowymi i przechowywanymi na wolnym powietrzu.

W ramach seminarium można było również zapoznać się z programem bazodanowym MUZA oraz rozwiązaniami, jakie mogą być przydatne w obszarze ewidencjonowania w tym systemie elektronicznym - zaprezentował je Łukasz Ściebior, przedstawiciel firmy MobileMS sp. z o. o., która jest partnerem PSIM.
Zainteresowani mieli także możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej w Pracowni Działu Konserwacji Muzealiów oraz zapoznania się z wystawą „Łodzie ludów świata”.

Koordynacją szkolenia ze strony NMM zajmowała się  Brygida Sonnack, natomiast ze strony PSIM - Natalia Fyderek.


Opracowała: Brygida Sonnack, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Autor fotografii: Paweł Jóźwiak, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku