Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. Nabywanie, ewidencjonowanie, inwentaryzacja kontrolna, deakcesja zbiorów.

Program szkolenia obejmie zagadnienia związane ze sprawowaniem opieki nad kolekcją muzealną (zarówno przez inwentaryzatorów jak i osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania zbiorami w ramach innych stanowisk)  – poczynając od etapu pozyskiwania zbiorów, poprzez ich dokumentację i dbanie o odpowiednie zabezpieczenie obiektów przed ich przekazaniem w ręce specjalistów (konserwatorów, opiekunów magazynów itp.). W trakcie szkolenia poruszone zostaną także  zagadnienia związane z wymaganą przepisami prawa inwentaryzacją kontrolną zbiorów oraz problematyką skreśleń obiektów z inwentarza muzealiów. Na bazie obowiązujących muzea regulacji prawnych i wytycznych, odnoszących się  do wskazanych powyżej etapów muzealnego życia obiektu, zaprezentowane zostaną praktyczne wskazówki dotyczące stosowania wspomnianych przepisów i sprawowania fachowej opieki nad zbiorami uwzględniającej wieloaspektowość realizowanych w tym zakresie przez muzea zadań. 

Podczas szkolenia będziecie mieli Państwo również okazję zapoznać się z programem bazodanowym MUZA oraz rozwiązaniami, jakie mogą być przydatne w obszarze ewidencjonowania w systemie elektronicznym. W tej części szkolenia weźmie udział i wesprze uczestników partner PSIM – firma MobileMS sp. z o. o., tworząca oprogramowanie wspomagające pracę muzeów oraz innych instytucji kultury MUZA.

Szkolenie odbędzie się 1 marca 2024 r. (piątek) w oddziale Narodowego Muzeum Morskiego  Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku.

Przewidziana liczba uczestników wynosi 60 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla członków Stowarzyszenia, a w miarę wolnych miejsc – także dla innych zainteresowanych osób. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14 lutego 2024 r., na adres e-mail: b.sonnack@nmm.pl
Po tym terminie zostaną Państwo powiadomieni o przyjęciu na szkolenie.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorek szkolenia:

Brygida Sonnack – Głównej Inwentaryzator Zbiorów, członkini PSIM, e-mail: b.sonnack@nmm.pl
Natalii Fyderek – Głównej Inwentaryzator Muzeum Fotografii w Krakowie, członkini Zarządu PSIM, email: natalia.fyderek@mufo.krakow.pl.

Pliki do pobrania:

Zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w szkoleniu!

www.stowarzyszeniepsim.pl
www.nmm.pl

Ośrodek Kultury Morskiej, fot. Paweł_Jóźwiak