W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków PSIM połączone z konferencją tematyczną. Współorganizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Podczas kwietniowego zjazdu podsumowane zostaną dotychczasowe działania PSIM oraz zostanie zaprezentowana strategia na najbliższe miesiące. Podjęte zostaną także tematy takie jak:

  • Nowoczesne metody znakowania zabytków. 
  • Funkcjonowanie immunitetu o nienaruszalności i gwarancje rządowe.
  • Zasady udostępniania informacji sektora publicznego przez muzea.
  • Problemy przechowywania broni w muzeum w świetle obowiązujących przepisów. 
  • Digitalizacja zbiorów.
  • Badania proweniencji zbiorów.

Program merytoryczny Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych (PDF, 124 KB)

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych liczy już 55 członków! Zachęcamy kolejne osoby do zapisywania się do PSIM.