Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych wraz z Muzeum Pamięci Sybiru i Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zapraszają muzealników do bezpłatnego udziału w szkoleniu z zakresu ruchu muzealiów zatytułowanego Przemieszczanie zbiorów muzealnych. Przepisy – dobre praktyki – organizacja. Ze względu na pandemię COVID-19, szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom.

Zaplanowaliśmy trzy bloki tematyczne, prowadzone przez trzy kolejne dni, od godz. 9:30:

  • 26 października 2020 r. – Przepisy i wzory dokumentów
  • 27 października 2020 r. – Kontrola stanu zabezpieczenia zbiorów
  • 28 października 2020 r. – Pakowanie i transport oraz organizacja pracy i dobre praktyki

Trzeciego dnia w szkoleniu weźmie udział firma MARSH, oferująca profesjonalną obsługę brokerską w zakresie zarządzania ryzykiem majątkowym oraz ubezpieczania instytucji kultury. Firma MARSH jest partnerem PSIM i omówi zakres typowych ubezpieczeń zbiorów podczas wypożyczeń i transportów. 

Po każdym wystąpieniu zaplanowaliśmy czas na dyskusję, dlatego zachęcamy do zadawania pytań, zgłaszania uwag i kwestii problematycznych podczas szkolenia, za pośrednictwem Zoom – chat. Wszelkie pytania mile widziane! 

Przewidziana liczba uczestników to 50 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a następnej kolejności również dla członków PSIM z innych regionów. 

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 21 października 2020 r. na adres e-mailowy: k.sliwowska@sybir.bialystok.pl lub m.przybyszewska@pmkl.pl 

Po przyjęciu zgłoszenia zostaną do przesłane linki do szkolenia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów szkolenia:

Małgorzata Przybyszewska – adiunkt w Dziale Etnografii Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, e-mail: m.przybyszewska@pmkl.plKatarzyna Śliwowska – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Muzeum Pamięci Sybiru, e-mail: k.sliwowska@sybir.bialystok.pl 

  • Bogusława Klat – zastępca głównego inwentaryzatora w Zamku Królewskim w Warszawie-Muzeum, e-mail: bklat@zamek-krolewski.pl 

Pliki do pobrania:

Muzeum Pamięci Sybiru
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej