Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zgodnie z obietnicą po spotkaniu na Walnym Zebraniu Członków PSIM przesyłamy ankietę ewaluacyjną, z prośbą o jej wypełnienie:

Ankieta ewaluacyjna PSIM 2016-2018.

Przez ostatnie dwa lata staraliśmy się być wsparciem dla naszych członków w zakresie zadań wykonywanych przez inwentaryzatorów muzealnych. Aby usprawnić nasze działania, chcielibyśmy poznać opinie dotyczące aktywności PSIM za ten okres. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pomogą nam w lepszym dostosowaniu programu działalności PSIM do potrzeb i oczekiwań inwentaryzatorów, a także uczynieniu naszej współpracy inspirującej dla obu stron.

Ankieta jest anonimowa, na odpowiedzi czekamy do 31 maja 2018 r. Wyniki ankiety z części A udostępnimy na stronie PSIM: W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: stowarzyszeniepsim@gmail.com.