W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, 13.03.2024 r. w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbył się IX Zjazd Muzeów Rejestrowanych z udziałem ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Celem spotkania był wybór 11 kandydatów na członków  nowej Rady, spośród delegatów reprezentujących instytucje wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Zostali nimi:

 1. Aldona Modrzewska – kierownik Działu Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 2. Jerzy Brzozowski – dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
 3. dr Wojciech Borkowski – zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
 4. dr Katarzyna Mieczkowska – dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie
 5. dr Arkadiusz Jełowicki – kierownik Działu Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 6. Piotr Rzeszotarski – kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 7. Adrianna Garbatowska – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 8. dr Joanna Ślaga – zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 9. dr Krzysztof Karbownik – kierownik Działu Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
 10. Monika Raczyńska-Sędzikowska – główny inwentaryzator Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 11. dr hab. Maciej Szymczyk – dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Wśród nazwisk zaakceptowanych kandydatów, znalazły się trzy członkinie Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Wszystkim nowym kandydatom na członków  Rady ogromnie gratulujemy, a koleżankom ze Stowarzyszenia ślemy szczególne słowa uznania!

Skład i uprawnienia Rady określa Ustawa o muzeach z dn. 21.11.1996 r. w Art. 7. Więcej informacji prasowych dotyczących wydarzenia znajdą Państwo pod linkiem: www.gov.pl/web/kultura/ix-zjazd-muzeow-rejestrowanych.