Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

powstanie Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w 2015 roku było naturalnym zwieńczeniem i kontynuacją wieloletniej działalności grupy zapalonych inwentaryzatorów polskich muzeów, którzy w 2001 roku uznali za konieczne stowarzyszenie się w celu wypracowania modelu pracy współczesnego inwentaryzatora, procedur dotyczących użyczeń muzealiów kompatybilnych z tymi, jakie obowiązywały już w muzeach europejskich, ujednolicenia sposobu ewidencji oraz badania proweniencji zbiorów muzealnych.  Tym samym chcieli wpływać na legislację regulującą działalność muzeów. Na zjeździe w Wojnowicach zawiązała się Grupa Inwentaryzatorów Muzeów Polskich, która została przyjęta jako podkomisja doradcza Komisji Muzeów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki.  

Historię działalności Grupy przybliża nam Natalia Ładyka, wieloletnia inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie, współzałożycielka i pierwsza Prezes PSIM. Opowiada w nim o odbytych spotkaniach Grupy i wypracowanych przez nią procedurach postępowania z muzealiami w wielu aspektach pracy muzealnika.  W tekście zostały przytoczone treści pism, jakie Grupa wystosowywała do kolejnych ministrów kultury wraz z propozycjami zmian w przepisach. Część  z tych  postulatów została uwzględniona i obowiązuje do dzisiaj. Mamy nadzieję, że lektura tekstu  sprawi Państwu przyjemność i ukaże zasługi dla środowiska inwentaryzatorów, tych, którzy przestali już pełnić czynną funkcję w muzeach.

Plik do pobrania: