Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Członkini naszego Stowarzyszenia, Pani kustosz Anna Pruss-Świątek, Zastępca Dyrektora ds. ewidencji i kontroli zbiorów w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie przyznane zostało na wniosek Departamentu Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) za wkład w działania restytucyjne prowadzone przez resort kultury, w uznaniu zasług m.in. w zakresie popularyzacji tematyki badań proweniencyjnych nad stratami wojennymi Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Cieszymy się i jesteśmy niezmiernie dumni, że nasze Stowarzyszenie tworzą osoby kompetentne i otwarte na nowe wyzwania zawodowe – muzealnicy pełni pasji i uporu w dążeniu do celów. To, co dzięki ciężkiej i nierzadko mozolnej i trudnej pracy inwentaryzatorskiej udaje się osiągnąć dla polskiej kultury i dziedzictwa, jest godne podziwu i zasługuje na uhonorowanie. Dlatego z radością dzielimy się z Państwem tą niezwykłą historią działań na rzecz restytucji dóbr kultury.

Intensyfikacja prac nad stratami wojennymi Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy nastąpiła w roku 2018, kiedy udało się pozyskać dofinansowanie na stworzenie niezależnej od bazy strat wojennych, prowadzonej przez MKiDN, internetowej bazy obiektów utraconych przez Muzeum w wyniku działań wojennych. Bazę oddano do użytku we wrześniu 2018 roku, zaś celem nadrzędnym autorów było zwiększenie świadomości lokalnej społeczności o stratach wojennych bydgoskiego Muzeum oraz wsparcie merytoryczne prac prowadzonych we wskazanym zakresie przez organy ścigania. W czerwcu 2019 roku wszczęto sprawę, w trakcie której organy ścigania przy współpracy merytorycznej pracowników Muzeum, a w szczególności muzealnego zespołu zajmującego się opracowywaniem strat wojennych, koordynowanym przez Annę Pruss-Świątek, dokonały zabezpieczenia do weryfikacji ok. 500 obiektów z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, jak również archiwaliów, dokumentów i księgozbioru. W trakcie identyfikacji prowadzonej przez pracowników Muzeum, jak i biegłych sądowych, okazało się, że doszło do odnalezienia nie tylko strat wojennych bydgoskiego Muzeum, figurujących w bazie prowadzonej przez MKiDN, ale także obiektów bezprawnie przywłaszczonych, a będących własnością zarówno bydgoskiego Muzeum, jak i innych podmiotów.

Sprawa, wszczęta w czerwcu 2019 roku przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy i prowadzona przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zespołu ds. strat wojennych bydgoskiego Muzeum oraz przedstawicieli Ministerstwa, trwała do grudnia 2021 roku i zakończyła się sukcesem. W efekcie do Muzeum powróciły obiekty figurujące w bazie strat wojennych MKiDN jako straty wojenne Muzeum w Bydgoszczy – w przeważającej większości prace malarskie i graficzne autorstwa Leona Wyczółkowskiego. Powróciły także obiekty nie będące stratami wojennymi, a posiadające dokumentację lub znamiona własnościowe – z zakresu rzemiosła artystycznego, archeologii oraz archiwalia, fotografie i pozycje księgozbioru. Wśród zabezpieczonych w trakcie prowadzenia sprawy obiektów znalazły się również dwa obrazy, które zwrócono do Muzeum Archidiecezjalnego we Włocławku.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych