Szanowne Koleżanki, Szanowni  Koledzy, Szanowni Państwo,

ostatnie miesiące pracy stowarzyszenia były bardzo intensywne i owocne. Jako jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie kolekcją muzealną, skupiliśmy się przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez szkolenia i warsztaty, na kształtowaniu standardów administrowania i zarządzania zbiorami poprzez liczne publikacje na stronie www stowarzyszenia oraz konsultacje merytoryczne.

Jako Stowarzyszenie dostrzegamy potrzebę intensywniejszej integracji tychże działań w muzeach, m.in. poprzez wdrażanie kompleksowych procedur, promowanie dobrych i profesjonalnych praktyk angażując w te działania pracowników instytucji muzealnych na każdym szczeblu, którzy wspólnie pracują z kolekcją muzealną. Cieszy nas, że do grona PSIM, które od niedawna liczy 100 członków reprezentujących ponad 75 polskich muzeów, dołączyli również wicedyrektorzy i liczni kierownicy działów zbiorów. 

W minionym roku spotkaliśmy się z gościnnością i wsparciem dyrektorów trzech muzeów podczas organizacji zjazdu i szkoleń: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, którym szczególnie dziękujemy za zaangażowanie w działalność statutową PSIM. Z kolei ze szkoleń w 2018 r. skorzystało prawie 110 osób, w tym dyrektorzy, kierownicy działów, inwentaryzatorzy, kustosze, kuratorzy, opiekunowie zbiorów.

Dlatego już teraz pozwalamy sobie powiadomić Państwa, że w dniach 21-22.03.2019 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się IV Walny Zjazd Inwentaryzatorów, a zarazem Walne Zebranie Członków PSIM, na którym omówimy m.in. temat pozyskiwania zbiorów, ich szacowania na potrzeby nabycia i ewidencjonowania, użyczenia czy ubezpieczenia. Spotkamy się z gronem ekspertów z domów aukcyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych oraz rozpoczniemy cykl warsztatów z profilaktyki konserwatorskiej dla inwentaryzatorów. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Na zakończenie zachęcam do zapoznania się z krótkim podsumowaniem prac PSIM za 2018 r. oraz najbliższymi planami (PDF, 344 KB).