Inwentaryzatorzy,

przedstawiamy Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego, zatwierdzony przez członków Stowarzyszenia w głosowaniu przeprowadzonym drogą mailową, zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 tegorocznego Walnego Zebrania Członków PSIM.

W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem regulaminu opowiedziało się 69 osób, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu, oddano 1 głos nieważny.

Pliki do pobrania: