Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie PSIM,

mamy przyjemność poinformować, że wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podjęliśmy długoterminową współpracę w zakresie dwóch ważnych dla nas zagadnień: wyceny i kontroli zbiorów w muzeach oraz opracowania wykazu wzorów dokumentów służących zarządzaniu zbiorami, zgodnych ze standardem SPECTRUM, w zakresie podstawowych procedur.

PSIM i NIMOZ uznają za pożyteczne i celowe podejmowanie współpracy w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych i naukowych. Naszym wspólnym celem jest opracowanie projektów służących integracji środowiska muzealników, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dla rozwoju instytucji kultury. Dlatego też w najbliższym czasie będziemy zapraszać Państwa do szerszej współpracy przy dwóch grupach zagadnień, aby wypracować najlepsze rekomendacje.

Pierwsza grupa to trzy zagadnienia z zakresu wyceny i ewidencji zbiorów: 

  1. Wartość początkowa i wartość w dniu nabycia. 
  2. „Uzgadnianie sald” na koniec roku obrotowego (w tym zbiorów pomocniczych).
  3. Okresowa kontrola zbiorów – inwentaryzacja vs. kontrola zgodności dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym. 

Druga grupa to opracowanie wykazu wzorów dokumentów służących ewidencjonowaniu i zarządzaniu zbiorami, zgodnych ze standardem Spectrum i rekomendacja do ich wdrożenia w muzeach.

W najbliższym czasie będziemy przesyłać Państwu zaproszenia do współpracy oraz informować o harmonogramie prac. Już teraz dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie wielu naszych członkiń i członków w prace statutowe PSIM.