W dniach 18-19 listopada 2018 r. odbyła się w Londynie jedenasta Europejska Konferencja Inwentaryzatorów. Uczestniczyło w niej ponad 850 osób z muzeów europejskich, jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii i krajów azjatyckich. Hasłem przewodnim konferencji były słowa: Evolve, Refresh, Collaborate, które nawiązywały i nakłaniały do podsumowania 20 lat spotkań inwentaryzatorów muzeów europejskich.

W ramach konferencji podsumowano działalność inwentaryzatorów krajów Unii Europejskiej. Podkreślono znaczenie wymiany doświadczeń i wspólne wdrażanie standardów zarządzania kolekcją, co przyczyniło się do łatwiejszego, ale jednocześnie bezpiecznego wypożyczania muzealiów. Inwentaryzatorzy brytyjscy przedstawili porównanie pracy w naszym zawodzie dwadzieścia lat temu, a dziś, a także zadali pytanie, jak wyobrażamy sobie wyzwania na kolejnych 20 lat. Warty podkreślenia jest fakt, że patrząc wstecz, najważniejszym wyzwaniem było bezpieczeństwo zbiorów i wdrażanie dobrych praktyk. Obecnie zaś stawiamy na wymianę doświadczeń zawodowych, by poprawić współpracę w zakresie mobilności kolekcji muzealnych oraz na budowanie wzajemnego zawodowego zaufania.

Brytyjscy koledzy oraz przedstawiciele firm transportowych przygotowali praktyczne warsztaty poświęcone pracy kuriera muzealnego, ze szczególnym uwzględnieniem frachtu lotniczego oraz prawidłowych relacji w pracy z agentem lotniczym. Ponadto odbyły się warsztaty z pakowania zbiorów do transportu drogowego oraz przygotowywania ich do prezentacji w gablotach wystawienniczych – przedstawiono nowinki techniczne i organizacyjne.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się panele poświęcone praktycznym aspektom pracy inwentaryzatorów, np. transportowi zbiorów wielkogabarytowych i obiektów delikatnych, jak np. pastele, ich zabezpieczenia zgodnie z procedurami oraz udostępniania zbiorów szerokiej publiczności na ekspozycji i on-line. Poruszono również problem deakcesji zbiorów.

Omawiano również tematykę zawodu inwentaryzatora z podkreśleniem jego wpływu na kształtowanie nowoczesnego oblicza muzeów. Zwrócono uwagę na wpływ sektora muzealnego na wzrost gospodarczy płynący z turystyki kulturalnej.

Dodatkowo odbyło się robocze spotkanie w ramach prac przedstawicieli stowarzyszeń inwentaryzatorów muzealnych krajów EU. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania w zakresie: wytycznych parametrów klimatycznych na ekspozycji i magazynach zbiorów, wzorów umów użyczenia na terenie EU, przetargów międzynarodowych na transporty zbiorów muzealnych oraz wdrażania procedur, mających na celu efektywność zarządczą w zakresie zbiorów. Do grona European Registrars Group dołączyli przedstawiciele Estonii i Łotwy.

Podczas przerw i wieczornych koktajli uczestnicy mogli nawiązać znajomości z kolegami z innych muzeów z całego świata, organizatorzy zadbali również o kontakt ze sztuką. Można było zwiedzić zabytki i muzea londyńskie w niecodziennych porach – ekspozycje Victoria&Albert Museum oraz Tate Britain Gallery.

Za dwa lata odbędzie się kolejna konferencja we Francji w Strasbourgu. Już teraz zachęcamy do udziału w spotkaniu.