Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

mamy przyjemność poinformować o potwierdzonych datach kolejnej Europejskiej Konferencji Inwentaryzatorów (European Registrars Conference). Spotkanie odbędzie się w terminie 17-19 listopada 2018 r. w Londynie.

Organizatorem konferencji jest United Kingdom Registrars Group z dużym wsparciem nieformalnej grupy liderek i liderów europejskich stowarzyszeń inwentaryzatorów muzealnych. Tematem przewodnim konferencji jest zawodowe zaangażowanie, rewizja dotychczasowych osiągnięć, doświadczeń oraz współpraca. Organizatorzy podkreślają, że mija 20 lat, odkąd w 1998 r. odbyła się w Londynie pierwsza konferencja i jest szansa, by spojrzeć na rolę inwentaryzatora oraz pozycję tego zawodu z perspektywy minionych lat. Tematy konferencji odzwierciedlają pracę, którą wykonujemy wszyscy współpracując i szukając sposobów, aby dzielić się naszym dorobkiem z jak największą liczbą odbiorców.

Zachęcamy do udziału w konferencji – szczegóły dostępne są na stronie: http://www.erc2018.org/