Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Informujemy o zbliżającej się szybkimi krokami międzynarodowej konferencji Active Collections organizowanej przez Museum of Fine Arts w Budapeszcie w dniach 26-28 kwietnia 2018 r. Konferencja jest elementem programowym prac międzynarodowego zespołu złożonego m.in. z ekspertów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i od dwóch lat zajmuje się zagadnieniami mobilności zbiorów.

Celem jest określenie prawnych i administracyjnych przeszkód dla mobilności zbiorów, analiza najlepszych praktyk i teoretycznych rozwiązań, aby zaproponować rozwiązania, które pomogą poszerzyć dostęp do różnorodnego i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego Europy.

Spotkanie w Budapeszcie to możliwość zapoznania się z dotychczasowymi rekomendacjami zespołu w zakresie zarządzania kolekcją muzealną. Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę, m.in. dyskusje panelowe o strategiach kolekcjonowania zbiorów oraz ich dostępności dla zwiedzających (również tych on-line); warsztaty poświęcone m.in. deakcesji, wyceny zbiorów, ubezpieczeniom oraz nowym technologiom w muzeach.

W grupie panelistów znajdziecie Państwo zarówno polskich specjalistów, jak i inwentaryzatorów z Londynu, Holandii czy Hiszpanii, którzy aktywnie działają w swoich stowarzyszeniach. Stowarzyszenie PSIM będzie reprezentować Aldona Modrzewska.

Zachęcamy do udziału w konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny, a termin zgłoszeń mija po 8 kwietnia 2018 r. Należy pamiętać, że warsztaty odbędą się dla ograniczonej liczby uczestników.