Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo,

ostatnie spotkanie na Walnym Zebraniu Członków raz jeszcze pokazało nam, że jesteśmy silną i zintegrowaną grupą. Spotkanie przebiegło pomyślnie, było dużo twórczej energii, dyskusji, wymiany myśli. Otrzymaliśmy sygnały, że wyjeżdżali Państwo zainspirowani do dalszych działań i nawiązali cenne kontakty. Mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania, jednocześnie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Tych, którzy nie uczestniczyli w zjeździe informujemy, że Walne Zebranie Członków dokonało zmiany we władzach stowarzyszenia.

W najbliższych dniach zostaną dopełnione formalności związane ze zmianami, niemniej już dziś prezentujemy nowy skład Zarządu:

  • Prezes: Aldona Modrzewska – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,
  • Wiceprezes: Natalia Ładyka – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  • Członek Zarządu: Adam Jeżewski – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,
  • Członek Zarządu: Bogusława Klat – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  • Członek Zarządu: Marcin Mondzelewski – Muzeum Warszawy,
  • Członek Zarządu: Katarzyna Reszka – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,
  • Członek Zarządu: Zbigniew Smoter – Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Sekretarz i skarbnik zostaną wybrani na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu.

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

  • Małgorzata Bogdańska – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
  • Krzysztof Herner – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
  • Luiza Fijałkowska – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.