Inwentaryzatorzy,

26 października 2018 r. niemal siedemdziesięciu muzealników z trzydziestu pięciu instytucji Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej wzięło udział w kolejnej edycji szkolenia z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego. Gospodarzem i współorganizatorem szkolenia było Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Organizację wydarzenia wsparło również miasto Głogów.

Program szkolenia podzielony został na trzy części. Na początku omówiono zagadnienia nabywania obiektów do zbiorów na przykładzie procedury obowiązującej w głogowskim muzeum. Druga część szkolenia dotyczyła ewidencjonowania zbiorów muzealnych. Ostatni moduł poświęcony został inwentaryzacji zbiorów, w tym zabytków archeologicznych.

Każdy moduł był prowadzony przez praktyków, członków PSIM, natomiast całość szkolenia była moderowana przez Prezes PSIM. Pytania uczestników szkolenia oraz dyskusja towarzysząca każdej z części szkolenia była okazją na podzielenie się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Szkolenie prowadzili: Agnieszka Frączkowska-Pyra, Małgorzata Sułkowska, Monika Raczyńska-Sędzikowska, Bogusława Klat, Katarzyna Reszka

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów – 26 listopada 2018 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach!