Szanowni Państwo,

26 listopada 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym przeprowadziło szkolenie z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego. Szkolenie przeznaczone było dla muzealników województwa lubelskiego i było trzecią edycją szkoleń regionalnych organizowanych przez PSIM. W szkoleniu wzięły udział 32 osoby z 16 instytucji. Swoją obecność zaznaczyli również nasi partnerzy: Marsh sp. z o.o. oraz FPSYSTEM.

Program szkolenia podzielony został na trzy części:

Na początku omówiono zagadnienia związane z ewidencjonowaniem zbiorów, w tym zbiorów pomocniczych z uwzględnieniem doświadczeń Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Kolejny panel dotyczył inwentaryzacji zbiorów. Trzystopniowe omówienie tematu zawierało:

  •  porównanie wymagań dla prowadzenia inwentaryzacji na podstawie ustawy o rachunkowości i ustawy o muzeach,
  •  zastosowanie w muzeum instrukcji inwentaryzacyjnej i praktyczne przeprowadzenie inwentaryzacji w bazie danych,
  •  propozycje regulaminu dla inwentaryzacji prowadzonej w formie spisu z natury wraz z praktycznym omówieniem procesu jej wykonywania przeprowadzenia.

Trzeci panel poświęcony był pracy kuriera muzealnego. Wzbogacony o scenariusze nieprzewidzianych zdarzeń podczas transportu czy montażu wystawy stał się okazją do ożywionej dyskusji. Uczestnicy szkolenia, w oparciu o swoje doświadczenie, poszukiwali najlepszych rozwiązań.

Szkolenie prowadzili: Lidia Kamińska, Natalia Ładyka, Danuta Olesiuk, Alicja Mironiuk-Nikolska, Bogusława Klat, Marcin Mondzelewski, Katarzyna Reszka, Aldona Modrzewska, Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek.

Poza wymianą wiedzy, owocem szkolenia jest objęcie przez panią Danutę Olesiuk – Kierowniczkę Zamku w Janowcu, oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, funkcji koordynatora PSIM dla województwa lubelskiego. Zastąpiła ona w tej roli panią Bogusławę Klat, która pełniła tę funkcję przez ostatnie trzy lata. Serdecznie dziękujemy p. Bogusławie Klat oraz życzymy powodzenia pani Danucie Olesiuk.