Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium pn. Muzealne łamigłówki, czyli postępowanie z obiektami o nieuregulowanym statusie. Dobre praktyki w zakresie nabywania, reinwentaryzacji i uzupełniania dokumentacji zbiorów muzealnych.

Program seminarium obejmie zagadnienia związane z uzupełnianiem dokumentacji nabycia obiektów pozyskanych do kolekcji muzealnych w 5 obszarach tematycznych:

  1. uzupełnianie dokumentacji (poszukiwanie właścicieli, spadkobierców, brak właścicieli)
  2. obiekty przekazane anonimowo
  3. nieodebrane depozyty prywatne, urzędowe
  4. obiekty zajęte po 1945 r., a będące uprzednio w kolekcjach instytucji muzealnych
  5. szczątki ludzkie i zabytki archeologiczne przekazane przez osoby lub instytucje inne niż WKZ

W trakcie seminarium, w oparciu o obowiązujące muzea regulacje prawne i wytyczne, odnoszące się  do wskazanych powyżej tematów, zaprezentowane zostaną praktyczne wskazówki dotyczące stosowania wspomnianych przepisów i sprawowania fachowej opieki nad zbiorami.

Seminarium odbędzie się 20 czerwca 2024 r. Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa | Liczba uczestników: 40 osób | udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zależy nam na uzyskaniu jak najszerszego oglądu danych tematów, więc zapraszamy do udziału w seminarium szczególnie te osoby, które w swojej praktyce zawodowej zajmowały się lub zajmują jednym z zagadnień seminarium. Prosimy więc, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zadeklarować udział w wybranym przez siebie „stoliku tematycznym” oraz opisać skrótowo doświadczenie lub problem adekwatny dla wybranego tematu. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń do poszczególnych stolików (maks. 8 osób) oraz opisane doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 maja 2024 r. na adres e-mailowy: ajasionek@polin.pl

Po tym terminie zostaną Państwo powiadomieni o przyjęciu na szkolenie.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorek szkolenia:

Aneta Jasionek – Główny Specjalista – Inwentaryzator/Kustosz, dział zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN członkini Zarządu PSIM, emailajasionek@polin.pl  

Natalia Fyderek – Główny Inwentaryzator Muzeum Fotografii w Krakowie, członkini Zarządu PSIM, email: natalia.fyderek@mufo.krakow.pl

Aldona Modrzewska – kierowniczka działu zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, email: amodrzewska@polin.pl  

Organizatorzy szkolenia nie przewidują usługi cateringu obiadowego. Zostaną przesłane do uczestników_czek informacje o polecanych punktach, gdzie będzie można zjeść lunch w przerwie seminarium.

Pliki do pobrania:

W imieniu Zarządu PSIM i współorganizatora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN