Zachęcamy do zapoznania się z wyciągiem ze sprawozdania relacjonującego przebieg Walnego Zebrania Członków PSIM, które tym razem odbyło się w gościnnych murach Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze raz dziękujemy Wam za liczne przybycie, burzliwe obrady i wiele cennych sugestii.

Pliki do pobrania: