Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Inwentaryzatorzy,

w dniu 18 października 2022 r. Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum, zorganizowało szkolenie pt. Polityka gromadzenia zbiorów, prawa autorskiego i umów nabycia. Było to już dziewiąte szkolenie z cyklu podstawowych zadań inwentaryzatora, które, po okresie pandemii, po raz pierwszy powróciło do formy stacjonarnej, z czego niezwykle się cieszymy.

Warsztaty objęły trzy zagadnienia: politykę gromadzenia zbiorów, problematykę pozyskiwania praw autorskich oraz zawierania umów nabycia. Tematy szkolenia spotkały się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim 80 osób i dodatkowo dwunastu pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie. Niewiele ponad połowę uczestników stanowiły osoby zrzeszone w PSIM, pozostałą grupę stanowili muzealnicy pracujący w wielu muzeach z całej Polski, przy przewadze muzeów mazowieckich.

Po zakończeniu szkoleniu rozesłano ankietę, która posłużyła do uzyskania informacji o oczekiwaniach i uwagach, jakie zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnych edycjach szkoleń. Za organizację szkolenia odpowiedzialna była Bogusława Klat – członek Zarządu PSIM i Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, przy wsparciu członków Zarządu PSIM (Julia Bańburska, Natalia Fyderek i Aneta Jasionek). Szkolenia prowadziły: Anna Barczyk, mec. Marta Dudek, dr Pulina Gwoździewicz-Matan, Alicja Mironiuk-Nikolska oraz Aldona Modrzewska.

Wszystkim naszym Prelegentom, Partnerom i Współorganizatorowi szkolenia w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum składamy serdeczne podziękowania i wyrażamy chęć dalszej współpracy!

Zarząd PSIM