Szanowni Inwentaryzatorzy,

20 listopada 2017 r. w Muzeum Azji i Pacyfiku Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych zorganizowało szkolenie Podstawowe zadania inwentaryzatora. Były to pilotażowe warsztaty przygotowane przede wszystkim dla inwentaryzatorów z województwa mazowieckiego i członków PSIM. Mamy nadzieję, że uda się w tym roku zorganizować kolejne edycje w innych częściach kraju.

Warsztaty obejmowały trzy zagadnienia: zasady ewidencjonowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzaje inwentaryzacji w oparciu o przepisy ustawy o muzeach i ustawy o finansach publicznych, praca kuriera muzealnego (program warsztatów; PDF, 252 KB). Tematy szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 71 osób, z czego 54 z muzeów mazowieckich.

Po szkoleniu rozesłano ankietę, która posłużyła do uzyskania informacji o oczekiwaniach i uwagach, które zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnej edycji warsztatów w innych województwach. Za organizację szkolenia była odpowiedzialna Bogusława Klat – członek Zarządu PSIM, przy wsparciu członków Zarządu i członków PSIM (Luiza Fijałkowska, Aldona Modrzewska). Prowadzącymi szkolenie byli: Lidia Karecka, Natalia Ładyka, Marcin Mondzelewski, Bogusława Klat, Katarzyna Reszka, Aldona Modrzewska i Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek.