W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi prawidłowości ewidencjonowania zbiorów muzealnych w kontekście obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wraz z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych powołał grupę roboczą, do której zaproszono doświadczonych muzealników – inwentaryzatorów i księgowych z muzeów o różnym charakterze, zarówno pod względem gromadzonych zbiorów jak i organizacyjnym. Analizowane były zagadnienia związane m.in. z ustalaniem wartości początkowej i wartości w dniu nabycia zabytku, z „uzgadnianiem sald” na koniec roku obrotowego oraz okresową kontrolą zgodności dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym (inwentaryzacja).

W ramach grupy przedyskutowane zostały różne praktyki stosowane w muzeach, które zaprezentowane zostaną w ramach seminarium poświęconego zagadnieniom rachunkowym w zarządzaniu zbiorami muzealnymi w dniu 28 listopada 2019 r. w Warszawie w Centrum konferencyjnym Golden Floor.

Zapraszamy do udziału w seminarium osoby zatrudnione na stanowiskach inwentaryzatorów i księgowych muzealnych, które podzielą się swoimi doświadczeniami i wezmą tym samym udział w wypracowaniu jednolitych najlepszych praktyk w zakresie ewidencjonowania zbiorów w kontekście rachunkowości.

Prosimy o przysyłanie formularzy zgłoszeniowych do dn. 21 listopada 2019 r. do godz. 16:00 na adres email: kwojda@nimoz.pl

Pliki do pobrania: