Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora. Odbędzie się ono w poniedziałek 26 listopada 2018 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Przewidziana liczba uczestników to około 50 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województwa lubelskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.

Szkolenie będzie obejmowało trzy bloki tematyczne:

  • ewidencjonowanie (w tym zbiorów pomocniczych)
  • inwentaryzacja zbiorów
  • praca kuriera muzealnego

termin: 26 listopada 2018 r.

miejsce: Pałac Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8

grupa docelowa: pracownicy muzeów województwa lubelskiego

liczba uczestników: około 50 osób

szkolenie jest bezpłatne

Pliki do pobrania:

Zgłoszenia na szkolenie proszę wysyłać na adres:

Bogusława Klat, sekretarz PSIM

bklat@zamek-krolewski.pl