Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zapraszają swoich członków oraz muzealników, do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. Zarządzanie zbiorami archeologicznymi w muzeum.

Zabytki archeologiczne mają przede wszystkim charakter informacji naukowej. Pozyskujemy je do zbiorów wraz z dokumentacją badań archeologicznych dlatego, że jest to ich kontekst kulturowy. Bez niego zabytki archeologiczne są nieme i stają się po prostu destruktami. Według GUS zabytki archeologiczne stanowią największy zbiór muzealiów w polskich muzeach – 20,4% co daje liczbę ok. 3 264 000 (stan na 31 grudnia 2018 roku). Są one gromadzone przede wszystkim przez muzea regionalne.

Zbiory archeologiczne, jakkolwiek cenne pod kątem naukowym, niejednokrotnie przez swoją specyfikę i masowość stanowią dla muzealników, w tym dla nas inwentaryzatorów, wyzwanie podczas ich przyjmowania, a następnie wprowadzania do muzealnej ewidencji oraz okresowej kontroli stanu faktycznego zbiorów z wpisami w obowiązkowej dokumentacji ewidencyjnej.

W ramach trzech bloków tematycznych szkolenia i warsztatów podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, a także zaprosimy do samodzielnych działań w zakresie wprowadzania zabytków archeologicznych do muzealnej ewidencji. Omówimy zarówno prawne, jak i praktyczne aspekty nabywania materiału archeologicznego przez muzeum, roli wytycznych dla archeologów standaryzujących pakowanie, opisywanie zabytków i tworzenie dokumentacji w trakcie prac wykopaliskowych co ma bezpośrednie przełożenie na tworzoną w muzeum ewidencję zabytków archeologicznych. Zaprezentujemy różnorodność modeli ewidencjonowania zbiorów archeologicznych, omówimy obowiązkowy zakres ewidencji.

Będziecie mieli Państwo okazję w praktyce przejść przez proces ewidencjonowania zabytków archeologicznych. W tej części szkolenia weźmie udział i wesprze uczestników narzędziowo partner PSIM – firma MobileMS sp. z o. o., tworząca, oprogramowanie wspomagające pracę muzeów oraz innych instytucji kultury MUZA. Zaprosimy Państwa do samodzielnego wykonania wpisów do muzealnej dokumentacji ewidencyjnej w programie do elektronicznej ewidencji zbiorów, a Państwa zadaniem będzie stworzenie inwentarza polowego, wpisu do księgi inwentarzowej/depozytowej/rejestru zbiorów pomocniczych, a także uzupełnienie karty ewidencyjnej zabytków archeologicznych. Na koniec przybliżone zostanie zagadnienie inwentaryzacji zbiorów archeologicznych.

Szkolenie odbędzie się 31 marca 2023 r. (piątek) w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sali edukacyjnej.

Zaplanowaliśmy czas na dyskusję po każdym wystąpieniu, dlatego podczas rekrutacji na szkolenie na formularzu zgłoszeniowym oraz w czasie szkolenia zachęcamy do zadawania pytań, zgłaszania uwag i problematycznych kwestii. Wszelkie pytania są mile widziane! 

Przewidziana liczba uczestników wynosi 30 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla pracowników muzeów z województwa dolnośląskiego, a w następnej kolejności również dla muzealników z innych regionów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10 marca 2023 r. na adres e-mail: inwentarze@muzeumkarkonoskie.pl lub katarzyna.reszka@muzeumwarszawy.pl. Po tym terminie zostaną Państwo powiadomieni o przyjęciu na szkolenie.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorek szkolenia:

Małgorzaty Sułkowskiej – Głównej Inwentaryzatorki Zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, członkini PSIM, e-mail: inwentarze@muzeumkarkonoskie.pl

Katarzyny Reszki – Głównej Inwentaryzatorki Zbiorów Muzeum Warszawy, członkini PSIM, e-mail: katarzyna.reszka@muzeumwarszawy.pl

Pliki do pobrania:

Zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w szkoleniu!

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Muzeum Karkonoskie, wystawa historii regionu
Muzeum Karkonoskie, wystawa szkła artystycznego