Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków PSIM, zaplanowane na 23 maja 2024, w godz. 09:30-12:30 (rejestracja od godz. 9:15) w formule on-line, które będzie poświęcone sprawozdaniu z działalności PSIM za rok 2023 i omówieniu planów działania na lata 2024/2025.

Z przyjemnością informujemy, że Walnemu Zebraniu Członków będzie towarzyszyć wykład przedstawicielki Firmy Marsh (Partnera PSIM) p. Blanki Kuzdro-Chodor, Broker Dyrektora i Lidera Praktyk Ubezpieczeń Dzieł Sztuki, poświęcony procedurze zgłaszania szkody do ubezpieczyciela oraz sposobom zabezpieczania się przez muzeum na wypadek ewentualnych szkód, pt. „Dobre praktyki ubezpieczeniowe”.

Państwa obecność na Zebraniu jest dla nas bardzo ważna, jako że możliwość podzielenia się informacjami na temat bieżącej sytuacji Stowarzyszenia jest dla nas priorytetem. Ponadto aprobata dla realizowanych jak również proponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia działań, udzielona przez wszystkich Członków naszej społeczności, jest kluczowa dla kontynuowania aktywności w założonym zakresie.

Pliki do pobrania:

Zachęcamy do zapoznania się z programem i wzięcia udziału w wydarzeniu.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych