Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zapraszają muzealników do udziału w warsztatach poświęconych opiece nad zbiorami sztuki współczesnej. 17 września 2019 r. (wtorek) w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się pierwszy warsztat Ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie.

Spotkanie ma charakter roboczy, jego celem jest wspólne wypracowanie standardów i rekomendacji - organizatorzy zaplanowali dyskusję podzieloną na dwa bloki tematyczne: 

  • ewidencjonowanie dzieł sztuki współczesnej 
  • szacowanie, wycena i nabywanie dzieł sztuki współczesnej

termin: 17 września 2019 r.
miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, 
sala „A”, poziom -3
grupa docelowa: pracownicy muzeów ze zbiorami sztuki współczesnej
limit uczestników: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń, przy dużym zainteresowaniu preferowana 1 osoba reprezentującą 1 instytucję)
warsztaty są bezpłatne

Zgłoszenia prosimy przesłać do 13 września 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.sowa@muzeumslaskie.pl

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorek szkolenia:
Agnieszka Sowa – kustosz, główna inwentaryzatorka, kierowniczka Działu Inwentaryzacji, członkini PSIM, a.sowa@muzeumslaskie.pl
Małgorzata Bogdańska – główna inwentaryzatorka, kierowniczka Działu Zbiorów i Inwentarzy, członkini PSIM m.bogdanska@zacheta.art.pl

Pliki do pobrania:

Zaplanowana jest także druga część warsztatów Opieka kuratorsko-konserwatorska nad złożonymi dziełami sztuki współczesnej, która odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zapisy będą prowadzone w terminie późniejszym.

Julita Wójcik, Bez tytułu, 1999, plastelina, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki