20 października 2016 r. spotkaliśmy się w Zamku Królewskim w Warszawie (naszej siedzibie) na drugim zebraniu Zarządu PSIM z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości. Spotkanie było intensywne, poruszyliśmy na nim kilka głównych tematów, m.in.:

  • podsumowanie akcji werbowania członków i jej kontynuacja – przyjęcie strategii;
  • obsługa, zakres zawartości, program treściowy i zasady funkcjonowania bloga;
  • stan naszych finansów;
  • przygotowanie Walnego Zebrania Członków;
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami;
  • udział w pracach legislacyjnych;
  • szkolenia i inne.

W przeciągu kilku miesięcy od powołania do PSIM wstąpiło 41 osób. Cieszy nas Wasze zainteresowanie oraz uczestnictwo w inwentaryzatorskiej dyskusji. W ciągu ostatnich tygodni chęć wstąpienia w nasze szeregi zadeklarowało kolejnych 5 osób, tak trzymajmy!

Aby jednak było nas jeszcze więcej, postanowiono kontynuować proces werbowania członków z uwzględnieniem nowych metod, w tym: dołączenie do zaproszenia do PSIM adresu bloga, pozyskanie partnerów z muzeów archeologicznych i etnograficznych, prezentowanie PSIM na konferencjach. 

Jednym z ważnych zadań będzie również opracowanie oferty szkoleń realizowanych przez członków PSIM danego regionu z tematyki inwentaryzacji zbiorów. Oferta szkoleń mogłaby być przedstawiona przez koordynatorów lokalnym stowarzyszeniom muzealników, a także w NIMOZ. Wierzymy, że te działania zachęcą kolejnych inwentaryzatorów do uczestnictwa w pracach PSIM.

W kwestii rozwoju bloga PSIM jako platformy komunikacji i wymiany idei postanowiliśmy dla lepszego funkcjonowania poszerzyć grono jego administratorów, dodać możliwość wysyłania newslettera dla czytelników bloga na adresy mailowe członków i utworzyć wolny dostęp do komentarzy.

Zdecydowaliśmy również powołać grupy robocze spośród członków PSIM do opracowywania poszczególnych zagadnień z zakresu zarządzania kolekcją. Efektem tych działań będą publikacje właśnie na naszym blogu. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy omówić w formie krótkich artykułów tematykę ewidencjonowania zbiorów w świetle ustawy o rachunkowości, inwentaryzacji zbiorów muzealnych, braków poinwentaryzacyjnych, broni w zbiorach muzeum w świetle prawa, zwrotu niepodjętych depozytów, definicji ustawowej błędu w zapisie inwentarzowym i problemów z jej interpretacją. Planujemy również omówienie następujących tematów: przyjmowanie darowizn, sporządzanie raportu o stanie zachowania, raportu o ochronie i bezpieczeństwie zbiorów, ang. facility report. Oczekujemy na Państwa propozycje.

Inwentaryzatorzy, teraz ważna wiadomość! Podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Walnego Zebrania Członków PSIM w drugiej połowie stycznia lub w lutym 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Mamy znów okazję, by spotkać się w gronie profesjonalistów i podyskutować o naszych zadaniach. Zjazd planujemy połączyć z debatą, której głównym hasłem tematycznym będzie znakowanie obiektów. Chcemy by przedstawiciele muzeów podzielili się doświadczeniami ze znakowania obiektów muzealnych nowoczesnymi metodami. Już teraz zapraszamy!