Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

chcieliśmy Was poinformować o zmianach jakie zaszły we władzach naszego Stowarzyszenia. Dotychczasowy Członek Zarządu oraz Sekretarz PSIM – Joanna Ślaga – złożyła wniosek o rezygnację z pełnionych przez siebie funkcji i wystąpienie z Zarządu. Ta trudna decyzja została podyktowana awansem zawodowym na stanowisko wicedyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i znacznym zwiększeniem obowiązków.

Dlatego też, działając w interesie PSIM i w oparciu o Statut Stowarzyszenia, przeprowadziliśmy niezbędne zmiany. Zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie, do Zarządu wchodzi osoba, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w wyborach do Zarządu (po osobie rezygnującej ze swojego stanowiska) na ostatnim wyborczym Walnym Zebraniu Członków PSIM (WZC). W głosowaniu w trakcie WZC 2020 był to Łukasz Rutka z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Tym oto sposobem chcielibyśmy zaprezentować tymczasowego członka Zarządu i nowego Sekretarza Stowarzyszenia, którym został Łukasz Rutka z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, pełniący do tej pory funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym odpowiednie zmiany musiały zajść również i w tym organie. Analogicznie, osobą, która uzyskała kolejną liczbę głosów do Komisji Rewizyjnej na wyborczym Walnym Zebraniu Członków PSIM 2020 była Monika Raczyńska-Sędzikowska z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Została ona powołana na tymczasowego członka Komisji Rewizyjnej, na miejsce zwolnione przez Łukasza Rutkę. Następnie, w dniu 28 kwietnia 2021 r., Komisja Rewizyjna zgodnie wybrała Natalię Ładykę z Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd dziękuje Joannie Śladze za pracę oraz wkład w rozwój Stowarzyszenia, a nowym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej życzy udanej współpracy i satysfakcji z pełnionych funkcji.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych