Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

mamy przyjemność poinformować, że 22 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, której członkinią jest była prezeska PSIM, członkini zarządu obecnej kadencji – Aldona Modrzewska (kierowniczka działu zbiorów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN). Nasza koleżanka została wybrana do Rady podczas zeszłorocznego zjazdu reprezentantów muzeów rejestrowych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady. Zgodnie ze zaktualizowaną Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) Rada składa się z 21 członków: dziesięciu wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym trzech reprezentujących muzea martyrologiczne, oraz jedenastu wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych.

Ufamy, że kadencja obecnej Rady podejmie inicjatywy związane z zarządzeniem kolekcją muzealną – w szczególności w zakresie prac nad regulacjami – ustawą o muzeach i rozporządzeniami związanymi z ewidencją, katalogowaniem i udostępnianiem zbiorów muzealnych.

Skład Rady, której trzyletnia kadencja rozpoczęła się 3 kwietnia 2021 r, dostępny jest na stronie internetowej MKiDN.