Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu oraz Akademia Sztuki Wojennej zapraszają na Konferencję naukową pt. „CYBERBEZPIECZEŃSTWO W OCHRONIE DÓBR KULTURY”, która odbędzie się 14 maja 2024 roku we Wrocławiu, przy ul. Pretficza 24.

Wydarzenie poświęcone będzie wymianie doświadczeń, analizie i dyskusji nad cyberbezpieczeństwem, które odgrywa coraz większą rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza obecnie, kiedy wiele informacji i kolekcji jest przechowywanych i udostępnianych w formie cyfrowej. Muzea, archiwa, biblioteki i inne instytucje kultury przechowują duże ilości danych, takich jak zdigitalizowane zbiory, archiwa i katalogi. Konieczne jest zabezpieczenie tych danych przed cyberatakami, kradzieżą i utratą. Ochrona baz danych i kolekcji cyfrowych dóbr kultury jest kluczowym aspektem zarządzania dziedzictwem kulturowym w erze cyfrowej, jest to również ważny aspekt pracy instytucji kultury w dzisiejszym świecie. Zadania związane z cyberbezpieczeństwem w ochronie dziedzictwa kulturowego wymagają uwagi i inwestycji, aby zachować integralność i dostępność tych cennych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Termin zgłoszenia udziału biernego mija 6 maja 2024 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://mosibndkwz.wp.mil.pl/nasze-dzialania/konferencje

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/682wKpooHq8Xa7tF7

Pliki do pobrania: