Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Departament Restytucji Dóbr Kultury ogłasza kolejną edycję szkolenia w zakresie Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Badanie polskich strat wojennych – zasady aplikowania i realizacji. Program Badanie polskich strat wojennych poświęcony jest wsparciu działalności instytucji w obszarze badań proweniencyjnych odnośnie do strat wojennych, tj. ruchomych dóbr kultury utraconych w wyniku  II wojny światowej z terenów Polski w jej granicach po 1945 roku, w zakresie zbiorów pochodzących z kolekcji publicznych, prywatnych oraz kolekcji związków wyznaniowych. Wspierane są kwerendy archiwalne, digitalizacja źródeł, wydawnictwa, konferencje, szkolenia, budowa stron internetowych i organizacja wystaw poświęconych stratom wojennym lub, szerzej, badaniom proweniencyjnym zbiorów.

Zaproszenie jest kierowane do aktualnych beneficjentów Programu oraz osób zainteresowanych naborem w roku bieżącym. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie merytoryczne i formalne związane z aplikacją do Programu oraz wybrane aspekty realizacji zadań w ramach przyznanej dotacji.

Szkolenie będzie miało miejsce się w dniu 31 października 2023 roku w godzinach 10:00-13:00. Spotkanie odbędzie się on-line, na platformie Webex.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, dział i dane kontaktowe (adres e-mail i telefon), powinny zostać przesłane najpóźniej do dnia 17 października 2023 roku, do godz. 15:00, na adres e-mail: drk@kultura.gov.pl. W dniu 23 października 2023 roku zostaną rozesłane powiadomienia o zakwalifikowaniu wraz z linkiem do szkolenia.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Kwestia polskich strat wojennych wciąż wymaga poświęcenia uwagi i dogłębnych opracowań. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Badanie polskich strat wojennych  stwarza ramy dla osób zainteresowanych tym tematem, pozwala zapoznanie się doświadczeniami w tym zakresie oraz dobrymi praktykami.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Pliki do pobrania: