Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1330 opublikowano tekst Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Zmiany dotyczą pozwolenia na wywóz za granicę muzealiów, a zwłaszcza długoterminowego ich wywozu do placówek konsularnych, które będzie można przedłużyć bez konieczności przywozu do kraju. Wprowadzono również pojęcie Lista Skarbów Dziedzictwa, definicję skarbu dziedzictwa oraz zasady postępowania z zabytkami, które będą zaliczone do tej kategorii. 

Pliki do pobrania: