Dobre Praktyki

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych – artykuł

Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych. Zgodnie z zamysłem autorki tekst ma się stać punktem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.

Dobre Praktyki

Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym – artykuł

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy prezentację krótkich artykułów poruszających tematy dotyczące codziennej pracy inwentaryzatorów, wiążące się z obowiązkowymi działaniami, które nakłada na muzea Ustawa o muzeach i wynikające z niej rozporządzenia.

Dobre Praktyki

CIDOC 2016 – W dokumentacji kluczowi są ludzie – tłumaczenie artykułu

Trek: The Next Generation. Artykuł Angeli Kipp jest relacją z tegorocznej konferencji CIDOC w Mediolanie i jej spojrzeniem na to co ważne w naszej pracy CIDOC 2016 – Documentation is About People by Angela Kipp. Warto zwrócić uwagę na wspomniany przez nią projekt „Encyklopedii”.