Szanowni Inwentaryzatorzy,

W podsumowaniu tegorocznego Walnego Zebrania Członków PSIM publikujemy zatwierdzone w tym dniu sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wyciągiem ze sprawozdania relacjonującego przebieg naszego zjazdu, który tym razem odbył się w gościnnych murach Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze raz dziękujemy Wam za liczne przybycie, burzliwe obrady i wiele cennych sugestii.

Szczególne podziękowania składamy Panu Dyrektorowi Janowi Ołdakowskiemu i zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Powstania Warszawskiego Panu dr Pawłowi Ukielskiemu za umożliwienie organizacji Zjazdu w siedzibie Muzeum, a także Pani Annie Grzechnik – Głównej Inwentaryzator tego Muzeum za zaangażowanie w obsługę wydarzenia.

Jednocześnie informujemy, że na pierwszym spotkaniu Zarządu, które odbyło się 18 maja 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN członkowie Zarządu wybrali Sekretarza – Bogusławę Klat (Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum) i Skarbnika – Adama Jeżewskiego (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie).

Pliki do pobrania:

W spotkaniu wzięła również udział firma Fpsystem, która jest jednym z Partnerów PSIM.