Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w dniach 29-30 października 2019 r. odbyło się dwudniowe spotkanie poświęcone szkoleniu z zakresu standardu SPECTRUM i inaugurujące działania w ramach zadania Szablony dokumentów. Udział w wydarzeniu, zorganizowanym przez PSIM i NIMOZ, był naturalną kontynuacją dotychczasowej pracy członków Stowarzyszenia nad wspólnym wypracowywaniem wzorów dokumentów w zakresie używanej w muzeach dokumentacji i dzieleniem się dobrymi praktykami.

Wspólnie z uczestnikami październikowego spotkania i NIMOZ planujemy rozwijać działania w tym zakresie. Dzięki współpracy z Instytutem możemy kontynuować pracę, zintensyfikować ją i istniejące już szablony odnieść do standardu SPECTRUM. Jak również opracować kolejne wzory dokumentów wraz z dostosowaniem ich do standardu SPECTRUM. Takie są założenia wspólnego zadania Szablony dokumentówrealizowanego przez PSIM i NIMOZ.

W czasie spotkania inwentaryzatorzy wyodrębnili sześć obszarów grupujących dokumenty, nad którymi będziemy pracować w 2020 r. Pracę oprzemy na wymianie doświadczeń, używanych przez inwentaryzatorów formularzy i wytycznych procedur SPECTRUM. Naszym forum wymiany informacji oraz narzędziem pracy będzie przyjazny w obsłudze Feng Office. Szczegóły na temat wybranych do opracowania dokumentów oraz informacje dotyczące współpracy zostały zawarte w Sprawozdaniu ze szkolenia SPECTRUM oraz rozpoczęcia zadanie „Szablony dokumentów” (PDF, 269 KB).

Niezwykle cieszy nas podjęcie tematu standaryzacji dokumentów i fakt, iż wytypowaliśmy te, którymi zajmiemy się w pierwszej kolejności. Cieszy nas także, że udało się zaangażować do tego zadania członków PSIM, którzy uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu. Jesteśmy wdzięczni za ich deklarację przygotowania wzorcowych dokumentów służących ewidencjonowaniu i zarządzaniu zbiorami. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu. Zaangażowanie się w zadanie jest doskonałą szansą na współpracę i spotkanie osób z różnych muzeów, instytucji i środowisk, których wiedza i doświadczenie pomogą nam lepiej wypełniać nasze zadania, wzmocnią nasze kompetencje, a jednocześnie pozwolą nam wypracować podstawowe narzędzia w pracy przy zarządzaniu kolekcją muzealną i jej ewidencjonowaniem w pełni zgodne ze standardem SPECTRUM. To także dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i narzędziami pracy!

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami zadania z ramienia PSIM: 

Katarzyną Reszka – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: kreszka@polin.pl 

Adam Jeżewski – Muzeum Łazienki Królewskie: Adam.Jezewski@lazienki-krolewskie.pl