Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zapraszają inwentaryzatorów, muzealników do udziału w szkoleniu będącym wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz spotkaniu w ramach zadania „Szablony dokumentów” poświęconemu wymianie dobrych praktyk, czyli wspólnemu zebraniu i zestawieniu stosowanych w muzeach w Polsce dokumentów służących ewidencji i zarządzaniu zbiorami.

termin: 29-30 października 2019 r.
miejsce: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa
grupa docelowa: inwentaryzatorzy i pracownicy muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i ich ewidencjonowaniem – osoby chętne do zaangażowania się w zadanie „Szablony dokumentów”. Pierwszeństwo mają członkowie PSIM.
limit uczestników: 15 osób (pierwszeństwo mają członkowie PSIM, decyduje kolejność zgłoszeń, przy dużym zainteresowaniu preferowana 1 osoba reprezentującą 1 instytucję)
zgłoszenia: prosimy przesyłać droga elektroniczną w terminie do 22.10.2019 r.
szkolenie jest bezpłatne

Pierwszy dzień będzie poświęcony szkoleniu z zakresu standardu SPECTRUM. Drugiego dnia zaprezentowana zostanie Państwu wersja SPECTRUM 5.0, a następnie w ramach „burzy mózgów” wspólnie wypracujemy listę dokumentów służących Państwu do ewidencjonowania zbiorów muzealnych i zarządzania kolekcją. Do udziału w drugim dniu, a także włączenia się w dalsze prace nad tworzeniem szablonów dokumentów zapraszamy również osoby, które w przeszłości były już uczestnikami szkolenia SPECTRUM.

Udział w szkoleniu to jednocześnie Państwa deklaracja do wzięcia udziału w szerszym zadaniu realizowanym wspólnie przez PSIM i NIMOZ nazwanym „Szablony dokumentów”. W pierwszym etapie (2019) celem jest opracowanie wykazu wzorów dokumentów służących ewidencjonowaniu i zarządzaniu zbiorami, zgodnych ze standardem Spectrum, w zakresie jego podstawowych procedur oraz zebranie udostępnionych przez Państwa przykładowych formularzy. W roku 2020 w kolejnym etapie zadania, udostępnione przez Państwa przykładowe dokumenty z zakresu ewidencjonowania i zarządzania zbiorami posłużą wypracowaniu szablonów dokumentów, możliwych do zastosowania w innych muzeach.

Zapraszamy Państwa do zaangażowanie się w szkolenie SPECTRUM i pierwszego etapu zadania „Szablony dokumentów”, czyli do:

  • udziału w szkoleniu SPECTRUM.
  • podzielenia się swoimi dobrymi praktykami i udostępnienia organizatorom oraz uczestnikom przykładowych dokumentów lub ich wzorów, służących ewidencji i zarządzaniu zbiorami w Państwa instytucji.
  • wspólnego zestawienia dokumentów stosowanych w muzeach w Polsce oraz jego zmapowania z listą procedur i wzorcowych dokumentów brytyjskich Collection Trust udostępnionych przez NIMOZ.
  • ostatnim krokiem będzie zdecydowanie o kolejności realizacji poszczególnych wzorów dokumentów. W drodze konsultacji wybierzemy e dokumenty, dla których opracowanie wzorów jest priorytetowe. 

Działania w ramach pierwszego etapu zadania „Szablony dokumentów” zakończymy 25 listopada 2019 r. Kolejny etap zaplanowany na rok 2020 to wspólne wypracowanie wzorów dokumentów do ewidencji i zarządzania zbiorami, które będą mogły posłużyć środowisku muzealnemu.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnionym kwestionariuszem ankiety) prosimy przesłać do 22 października 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kreszka@polin.pl

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorek szkolenia:
Alicja de Rosset – Główna specjalistka ds. Digitalizacji, Dział Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów NIMOZ, aderosset@nimoz.pl
Katarzyna Reszka – kustosz, inwentaryzatorka, Dział Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, członkini Zarządu PSIM, kreszka@polin.pl