Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie –  Muzeum zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z cyklu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie i umowy nabycia.

Każde muzeum zobowiązane jest do określenia zasad gromadzenia i kształtowania profilu kolekcji, funkcjonujących jako polityka gromadzenia zbiorów. Zasady te dotyczą zarówno merytorycznego zakresu gromadzonych zbiorów, jak i sposobów ich pozyskiwania oraz stosowanych reguł organizacyjno-prawnych.

Prawidłowo pozyskane prawo do dysponowania eksponatami obejmuje nie tylko własność obiektów, ale także majątkowe prawo autorskie, które pozwala na właściwe i pełne wykorzystanie zgromadzonego zasobu. Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami i omówimy konkretne przypadki, związane np. z brakiem spadkobierców twórcy, z którymi możliwe byłoby uregulowanie statusu autorsko-prawnego nabytych już eksponatów. Omówimy i zaprezentujemy przykładowe umowy nabycia (sprzedaży i darowizny) oraz zasygnalizujemy jakich zapisów unikać, a które są niezbędne. Przedstawimy różnice między własnością i posiadaniem oraz określimy moment przejścia/przejęcia własności.  

Podczas szkolenia będzie możliwość zapoznania się z działalnością partnera Stowarzyszenia – firmą MobileMS.

Szkolenie odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum

Sala Koncertowa

w dniu 18 października 2022 r. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Zaplanowaliśmy czas na dyskusję po każdym wystąpieniu, dlatego podczas rekrutacji na szkolenie (via formularz zgłoszeniowy) oraz w czasie szkolenia zachęcamy do zadawania pytań, zgłaszania uwag i problematycznych kwestii. Wszelkie pytania są mile widziane!  

Przewidziana liczba uczestników wynosi 80 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla pracowników muzeów z województwa mazowieckiego, a w następnej kolejności również dla muzealników z innych regionów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11 października 2022 r. na adres e-mail:

inwentarze@zamek-krolewski.pl

Po tym terminie zostaną Państwo powiadomieni o przyjęciu na szkolenie.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorów szkolenia:

Bogusława Klat – Główny Inwentaryzator Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, e-mail: bklat@zamek-krolewski.pl

Natalia Fyderek – Główny Inwentaryzator Muzeum Fotografii w Krakowie, e-mail: natalia.fyderek@mufo.krakow.pl

Pliki do pobrania: