Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie i Urząd Miasta Głogowa, jako współorganizatorzy wydarzenia, zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora. Odbędzie się ono w piątek 26 października 2018 r. w głogowskim Muzeum. Przewidziana liczba uczestników to około 80 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.

Warsztaty będą obejmowały trzy bloki tematyczne:

  • nabywanie obiektów do zbiorów,
  • ewidencjonowanie,
  • inwentaryzacja zbiorów.

termin: 26 października 2018 r.

miejsce: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

grupa docelowa: pracownicy muzeów województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego

liczba uczestników: około 80 osób

Pliki do pobrania:

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, to prosimy o kontakt z jedną z koordynatorek PSIM Katarzyną Reszką kreszka[at]polin.pl lub Małgorzatą Sułkowską malgorzata.sulkowska@muzeum.glogow.pl

Jednocześnie pragniemy zapowiedzieć, że w listopadzie 2018 r. odbędzie się analogiczne szkolenie dla regionu lubelskiego, które będzie miało miejsce w Pałacu Czartoryskich w Puławach.