Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. Nabywanie- ewidencjonowanie – (re)inwentaryzowanie zbiorów. Odbędzie się ono w piątek 14 czerwca 2019 r. w Dworze z Bobry Wielkiej, zabytkowym obiekcie znajdującym się na terenie PMKL w Wasilkowie. Przewidziana liczba uczestników to około 50 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.

Organizatorzy zaplanowali trzy, następujące po sobie, bloki tematyczne szkolenia: 

  • nabywanie,
  • ewidencjonowanie (w tym zbiorów pomocniczych),
  • inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów,

z naciskiem położonym na specyfikę zbiorów muzeów etnograficznych.

Spotkanie zakończy zwiedzanie kuratorskie wystaw stałych:
wnętrza dworskie i Sztuka Ludowa Podlasia.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 10 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: etnografia@pmkl.pl

termin: 14 czerwca 2019 r.
miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, Wasilków
grupa docelowa: pracownicy muzeów województwa Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego i ościennych
liczba uczestników: około 50 osób
szkolenie jest bezpłatne

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorów szkolenia:
Małgorzata Przybyszewska – adiunkt w Dziale Etnografii PMKL, m.przybyszewska@pmkl.pl
Marcin Mondzelewski – członek Zarządu PSIM, stowarzyszeniepsim@gmail.com

Pliki do pobrania: