Walne Zebranie Członków PSIM 2022

Konferencja pt. „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”.

19-20 maja 2022

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

chcemy się z Wami podzielić radosną wiadomością. Wkrótce będziemy mieli okazję spotkać się wszyscy razem we Wrocławiu na kolejnym Walnym Zebraniu Członków PSIM oraz na towarzyszącej mu konferencji. W tym roku ugości nas Zakład Narodowy im. Ossolińskich i udostępni nam swą wspaniałą siedzibę.

Tegoroczne Walne Zebranie, zaplanowane na 19 maja br., będzie spotkaniem wyborczym, na którym wyłonimy w drodze głosowania nowych przedstawicieli do Zarządu Stowarzyszenia. Zachęcamy również do biernego udziału w wyborach i zgłaszania swoich kandydatur. Stowarzyszenie potrzebuje szerokiego grona prężnie działających inwentaryzatorów oraz świeżych pomysłów, które z pewnością wniosą nowe władze. Tylko dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu Stowarzyszenie będzie mogło dalej rozwijać swoją działalność oraz rozszerzać ją o nowe obszary, których do tej pory nie podejmowaliśmy. Bez Waszego doświadczenia i wiedzy nie będzie to możliwe.

Serdecznie zapraszamy również na konferencję towarzyszącą Walnemu Zebraniu Członków pod nazwą „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”, którą organizujemy razem z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wydarzenie to odbędzie się stacjonarnie, w dniach 19-20 maja 2022 r.w siedzibie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Projekt zostanie zrealizowany ze środków własnych PSIM oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”. Nasz wniosek o dotację został wysoko oceniony, z czego jesteśmy bardzo dumni!

Celem tegorocznej konferencji będzie upowszechnienie wiedzy o szeroko pojętych badaniach proweniencyjnych jako jednym z narzędzi wspierających pracę muzealników w obszarze ochrony dóbr kultury. Stowarzyszenie chce w ten sposób promować świadome nabywanie przedmiotów do kolekcji, weryfikację baz dedykowanych zabytkom skradzionym i stratom wojennym, potrzebę prowadzenia badań nad pochodzeniem muzealiów posiadanych już w kolekcji oraz zacieśnianie współpracy z organami ścigania, MKiDN i przede wszystkim z innymi muzeami. Jednocześnie, zależy nam na włączeniu tej tematyki do zakresu działalności PSIM, gdyż wielu naszych członków i członkiń realizuje takie zadania w swojej codziennej pracy. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele MKiDN – Departamentu Restytucji Dóbr Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Policji, Służby Celno-Skarbowej oraz opiekunowie kolekcji i inwentaryzatorzy muzealni.

Mamy nadzieję, że z wieloma z Was spotkamy się osobiście w pięknych wnętrzach „Ossolineum”. Zarezerwujcie już czas, gdyż przed nami wybory nowych władz PSIM i bardzo zależy nam na wysokiej frekwencji; chcielibyśmy również na żywo wymienić swoje doświadczenia w zakresie prowadzenia badań proweniencyjnych i innych zadań, które na co dzień realizujemy.

Ponieważ program konferencji jest jeszcze w fazie uzgadniania tematów z prelegentami, przekazujemy wstępnie informacje organizacyjne. Walne zebranie rozpocznie się w dniu 19 maja br. o godz. 11:00, a zakończy po wyborach nowych władz, ok. 17:00.

Pierwszy etap konferencji na temat badań proweniencyjnych rozpoczniemy tego samego dnia o godz. 18:00; w programie wykłady inauguracyjne, zwiedzanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – m. in. magazynów biblioteki, pracowni numizmatycznej (prezentacja wybranych obiektów pod kątem badań proweniencyjnych), wieczór zakończymy koktajlem integracyjnym. Druga część konferencji rozpocznie się 20 maja br. o godz. 9:30, a zakończy ok. 16:30. O ostatecznym programie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału w obu wydarzeniach powiadomimy Państwa na początku kwietnia.

Zapraszamy do uczestnictwa!
Zarząd PSIM


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych".

fot. Grzegorz Polak